Mon prénom est :

Warunki użytkowania

Strona TestClub.com, zwana dalej “Witryną”, jest Państwu zaproponowana pod pewnymi warunkami określającymi relacje między użytkownikiem a naszą stroną. Niniejsze warunki użytkowania są określone poniżej. Wejście na tę Witrynę oznacza automatyczną, bezwarunkową i pełną akceptację wszystkich warunków. Witryna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia lub rekompensaty. Zatem zapraszamy Państwa do częstego odwiedzania strony dotyczącej warunków użytkowania. Przed odebraniem i testowaniem produktów, użytkownik musi utworzyć konto wpisując swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym.

Warunki zostania testerem:

Każda osoba zarejestrowana  może potencjalnie stać się testerem i odbierać produkty do testów (osoby niepełnoletnie muszą poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna). Firmy nie mogą zostać testerami.

Warunki użytkowania Witryny:

-Osoby fizyczne mogą stać się członkami, a nie korporacje
-W celu zarejestrowania, trzeba podać adres e-mail i adres pocztowy
-Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania
-Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane, które dodaje i / lub wykorzystuje i / lub przekazuje
Po przesłaniu informacji, użytkownik zobowiązuje się do:
-Dostarczenia prawdziwych, dokładnych, aktualnych danych w momencie otrzymania próbek
-Nie używania nazw, tytułów lub adresów bez zezwolenia
-Nie udostępniania lub rozpowszechniania treści nielegalnych, obraźliwych lub szkodliwych (takich jak wirusy, robaki, trojany).
W przypadku naruszenia tych przepisów, dostęp do usług może zostać zawieszony lub zakończony z winy użytkownika i bez możliwości odszkodowania
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdej chwili konta członka i publikowane przez niego treści.
Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia testu  bez ostrzeżenia członków o tym fakcie. Jeśli to prawo jest stosowane, właściciel strony internetowej w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez członka lub osobę trzecią.

Ograniczenia odpowiedzialności:

Produkty wysyłane do użytkowników wysyłane są przez TestClub.com a nie przez producentów tych produktów. Produkty są przeznaczone na wyłączność członków serwisu, którzy sami ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z nich, jeśli chcą, mogą podzielić się nimi z rodziną lub bliskimi. Właściciel witryny i producenci produktów wysyłanych nie są w żaden sposób odpowiedzialni za korzystanie z tych produktów przez członków. Obowiązkiem członka jest używanie produktów zgodnie z zaleceniami producenta lub dystrybutora usługi lub produktu, przekazanymi przez właściciela strony. Nieodpowiednie stosowanie produktu podczas testu oferowanego przez właściciela strony jest wyłączną i całkowitą odpowiedzialnością członka. Właściciel strony nie może w żaden sposób być pociągniety do odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu. Co więcej, właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przeglądania strony za pomocą urzadzenia bez wirusów i przeglądarki, która została uaktualniona. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody urządzenia użytkownika, podczas przeglądania witryny z urządzenia nie spełniającego wymogów podanych powyżej. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe szkody wtórne w użyciu witryny www.test-club.com. Witryna udostępnia również do dyspozycji użytkowników materiały interaktywne. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do usunięcia każdą treść zamieszczoną w tym miejscu bez uprzedzenia. W przypadku zastosowania tego punktu, właściciel strony zastrzega sobie również możliwość zarzucenia użytkownikowi odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej, zwłaszcza w przypadku wątku rasistowskiego, obraźliwego, zniesławiającego lub pornograficznego, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia …).

Własność intelektualna

Korzystanie ze Strony nie przyznaje żadnych praw. Prawa te pozostają wyłączną własnością TestClub.com. Zatem cały tekst, zdjęcia, wideo, dane, plakaty, loga, marki i inne elementy zamieszczone na stronie są zastrzeżone i chronione przez prawa do własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych. W związku z tym, zgodnie z kodeksem własności intelektualnej, materiał dostępny na stronie który służy wyłącznie do użytku prywatnego, w gronie rodziny i jakiekolwiek inne wykorzystanie stanowi naruszenie i / lub naruszenie praw pokrewnych. W konsekwencji, nie można w żaden sposób powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, modyfikować całości lub części któregokolwiek z elementów zamieszczonych na stronie  bez uprzedniego porozumienia i wyrażania zgody przez TestClub.com. Każde bezprawne wykorzystanie całości lub części Serwisu (hacking, naruszenia przepisów, itd.) może skutkoać skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Polityka prywatności
Witryna może zachować pewne informacje o Tobie. Informacje te są wykorzystywane przez TestClub.com. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącej informatyki, plików i prawa, można uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane kontaktując się z nami za pomocą strony kontaktowej na tej witrynie.

Hiperlinki i pliki cookie (ciasteczka):

Witryna TestClub.com zawiera liczne linki hipertekstowych do innych stron internetowych. Jednak właściciel witryny nie ma możliwość sprawdzenia zawartości odwiedzanych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Przeglądanie strony TestClub.com może spowodować instalację ciasteczek (cookies) na komputerze użytkownika. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób, aby zaprzestać z korzystania z plików cookie: W przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia / Opcje internetowe. Kliknij na Prywatność, następnie wybrać opcję zablokowania wszystkich plików cookie (ciasteczek). Naciśnij OK

w Mozilla Firefox: Narzędzia / Opcje. Kliknij na Prywatność i odznacz Zezwól na pliki cookie (ciasteczka). Naciśnij OK.

Gwarancje

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych, Użytkownik potwierdza i zgadza się, z faktem że: Witryna jest dostępna w stanie użytkowania i bez żadnych gwarancji ze strony TestClub.com. Korzystasz z informacji dostępnych na stronie na własne ryzyko. TestClub.com nie gwarantuje, że zawartość stron internetowych i oferowane produkty doskonale spełnią Państwa oczekiwania, witryna będzie dostępna bez błędów i przerw. W przypadku wystąpienia błędów, zostaną one naprawione jak najszybciej by strona nie zawierała żadnych wirusów. Wszelkie materiały pobrane i / lub otrzymane w jakikolwiek sposób przy korzystaniu z naszej strony odbywa się na własne ryzyko. W związku z czym TestClub.com nie jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę danych przez komputer. Żadne porady lub informacje, ustne lub pisemne, otrzymane przez Ciebie z TestClub.com lub w trakcie korzystania ze strony nie są w stanie stworzyć żadnej gwarancji jeśli nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, TestClub.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie, lecz nie ograniczając się do utraty zysków, klientów, danych dóbr niematerialnych, które mogą wystąpić ze względu na korzystanie lub niemożności korzystania z serwisu. W ten sposób TestClub.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za całkowity lub częściowy hacking, który mógłby spowodować włamanie do Państwa danych.

Zamknięcie lub przerwanie w dostawie

TestClub.com zastrzega sobie prawo, gdy jest to pożądane, do modyfikowania, czasowo lub na stałe, całości lub części Witryny bez uprzedniego powiadomienia lub odszkodowania. TestClub.com w żadnym razie nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wobec państwa ani wobec osób trzecich za wszelkie modyfikacje, przerwanie lub zamknięcie strony.

Przepisy dotyczące dostępnych serwisów

Niektóre elementy znajdujące się na Witrynie umożliwiają wyrażanie opini. Krytyki i artykuły które opublikowane na TestClub.com są poglądami autora i w żaden sposób nie reprezentują żadnej oficjalnej opinii TestClub.com. Wyrażając swoją opinię w jednej z sekcji, wyrażasz wyraźnie wszelkie prawa własności intelektualnej dla TestClub.com na czas nieokreślony, w tym, prawa do reprodukcji, reprezentacji, adaptacji na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie . Zgodnie z tym punktem, zgadzasz się na używanie pola, które służy do wysyłania wiadomości i informacji odpowiedniej dla każdego tematu. Kiedy wyślesz nam swoją opinię na dany temat, między innymi zgadzasz się by nie nękać lub grozić nikomu, ani nie naruszać innych praw takich jak na przykład: prawa człowieka, prawa do prywatności, prawa do godności ludzkiej. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje wypowiedzi i opinie, a zatem TestClub.com jest zwolniony od wszelkich roszczeń i / lub działań, które mogłyby doprowadzić do sprawy w sądzie ze względu na dystrybucję tej opinii na Witrynie. Użytkownik poniesie wszystkie koszty bez względu na przyczynę lub powód przez którego mogą być ponosione opłaty. TestClub.com zastrzega sobie możliwość decyzji czy Państwa opinia zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Prawo

Witryna podlega prawu francuskiemu.